Postup pre poukázanie 2%

Informácie o určenej právnickej osobe:

Názov     Beskydy bez hraníc, o.z.
IČO     42068509
Adresa
Ulica     Lokca 269
Mesto     LOKCA
PSČ     029 51
Okres     Námestovo
Štát     Slovenská republika

Fyzické osoby:
– zamestnanci:
– tlačivo1: Potvrdenie o zaplatení dane (Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014)
– tlačivo2: Vyhlásenie o poukázaní sumy (Vyhlasenie_2percenta_Beskydy bez hranic)

POZOR: Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Presný postup je uvedený tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

– sami podávajúce daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-A__2014)
b) Daňové priznanie fyzických osôb (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-B__2014)

Právnické osoby:  daňové priznanie právnických osôb (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2014)
Podrobné informácie o poukázaní 2% (3%) z dane z príjmu nájdete na
http://rozhodni.sk

Vsetky peniaze budu pouzite na pripravu a vystavbu rozhladne v k.u. Lokca.