Výsledky 3V na Budín

Dňa 29.10.2016 sa uskutočnili preteky Lokca – Budín 3V (výbeh, výstup, výšľap).

2016-10-29-009

Podujatia sa zúčastnilo 39 súťažiacich a turisti, ktorí neboli klasifikovaní do celkového poradia.

Vzhľadom na počasie predchádzajúcich dní bola zvolená náhradná alternatíva , kde bola zmena trate zo 6 km na 10,25 km s celkovým prevýšením 645 metrov.

Štart pretekov bol rozdelený pre bežcov a deti cyklistov o 9.45 a cyklistov dospelých o 10.00.

Výsledky:
BEH: muži: 18-40 rokov:
1. Ján Škombár 1:01
2. Juraj Večerek 1:04
3. Ján Paľo 1.06
4. Ján Socha 1:11
5. Matej Hajdučík 1:12
6. Andrej Virlič 1:13
7. Juraj Jankuliak 1:19

Muži nad 40 rokov:
1.Slavomír Praj  0:57
2. Martin Buc 1:00

Muži nad 50 rokov:
1.Štefan Verníček 1:07

Ženy:
1. Monika Chovanová 1:05
2. Štefánia Sýkorová 1:33
3. Mária Gavroňová 1:35

Mládež : 0-18 rokov:
1. Alžbeta Bucová 1:38

Bicykel: muži: 0-40 rokov:
1. Daniel Kristofčák 0:51
2. Michal Tuka  0:52
3. Marek Briš 1:01
4. Michal Hrkeľ 1:10
5. Ľubomír Kováčik 1:14
6. Jaroslav Snovák 1:14
7. Michal Somora 1:21,

Muži nad 40 rokov:
1. Peter Sitárik 0:55
2. Juraj Hurák 1:00
3. Anton Olexík 1:05
4. Rastislav Matis  1:28

Do 16 rokov:
1. Pavol Kramarčík 0:45

Do 18 rokov:
1. Mário Košuta 0:48

Nuž bolo by zaujímavé v jednej kategórii so spoločným štartom a vyhodnotením vidieť spolu : Pavla Kramarčíka, Mária Košúta  a Daniela Kristofčáka ,….

Krátka trasa: deti bicykel: r. 2006
I. Tomáš Hurák 0:40,
r. 2005:
1. Matúš Lipničan 0:37
2. Dušan Nožina 0:40
3. Michal Turbek 0:55
r. 2003:
1 Juraj Hurák 0:36

Ďakujem všetkým , ktorý sa podieľali na realizácii podujatia, a turistom, ktorý nás podporili na trati J

Ďakujeme združeniu Beskydy bez hraníc, o.z., Pohostinstvo Barťák, ktoré pre všetkých účastníkov pripravilo vynikajúcu fazuľovicu,  OcÚ Lokca, OcÚ Vasiľov, Turistickému oddielu Vasiľov, dievčatám pri registrácii, a všetkým na občerstvovačkách a v cieli.

A najmä naše poďakovanie patrí súboru Lokčan, ktoré bolo vyvrcholením  popoludnia po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

Dovidenia o rok.

FOTOGALÉRIA