“Ježiško sa vrátil na Brabírku”

Dňa 8.8.2020 bol na rozhľadni na Brabírke opäť nainštalovaný krížik, ktorý bol posvätený pri príležitosti sprístupnenia rozhľadne v roku 2018.