Rozhľadňa je sprístupnená

ĎAKUJEME!

20181002_104723

Členovia občianskeho združenia Beskydy bez hraníc, o.z. úprimne ďakujú všetkým podporovateľom výstavby turistickej rozhľadne na Brabírke, ktorí svojimi finančnými aj nefinančnými darmi a tiež nezištnou dobrovoľníckou prácou prispeli k jej realizácii.
Ďalej členovia združenia ďakujú svojim rodinným príslušníkom za ich trpezlivosť a podporu počas celej 2-ročnej prípravy a následne 2-ročnej výstavby.
Bez Vás všetkých by sme ju dňa 30. 9. 2018 nemohli sprístupniť širokej verejnosti.

Veľká vďaka tiež patrí všetkým tým, ktorí nám celý čas posielali 2 % a 3 % z dane a aj tým
firmám a fyzickým osobám, ktoré si neželali
byť zverejnené.

Bez Vás by sa to išlo ťažšie!

NECH TEDA SLÚŽI MNOHÝM GENERÁCIÁM!

ZOZNAM PODPOROVATEĽOV SI MÔŽETE POZRIEŤ KLIKNUTÍM TU.